economical responsibility

modulyss® streeft ernaar een gezond economisch bedrijf te zijn, zowel in groei als in omzet en winst. Met vastberadenheid versterken en verzekeren we onze activiteiten, zodat we in de eerste plaats ten opzichte van onze stakeholders kunnen hardmaken dat we als bedrijf economisch stevig staan en werkzekerheid bieden – voor onze medewerkers en voor onze leveranciers.

Als bedrijf richten we onze investeringen en uitbreidingen op de bekrachtiging van onze activiteiten enerzijds en de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers anderzijds. Een groei die bovendien het positieve imago bij de modulyss®-klanten staaft, niet onbelangrijk als u weet dat de textielindustrie in Vlaanderen af te rekenen heeft met een vrij negatief imago.

We beogen daarom om investeerders opnieuw hun weg te laten vinden naar de Vlaamse textielbedrijven en onze economie zo in zijn geheel te stimuleren. Immers, bloeiende bedrijven zorgen voor een economische vooruitgang en meer werkzekerheid én trekken op die manier nieuwe en grotere investeerders aan. Een opwaartse spiraal waarin modulyss® graag een voortrekkersrol speelt.