social responsibility

Als maatschappelijke speler heeft elk bedrijf een sociale verantwoordelijkheid tegenover die maatschappij. modulyss® is zich hier sterk van bewust en stelt zowel intern als extern alles in het werk om zijn maatschappelijk engagement optimaal te realiseren: naar de klanten toe, de medewerkers, de leveranciers...

Volgende doelstellingen staan momenteel op de MVO-agenda:

  • Betrokkenheid versterken binnen, maar ook buiten modulyss®.
  • Het welbevinden van onze medewerkers verhogen.
  • Een langetermijnrelatie met onze stakeholders uitbouwen.
  • Een draagvlak voor MVO creëren bij onze stakeholders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een fundamentele voorwaarde voor goed ondernemerschap, geen vaag streefdoel. We hebben er onze missie van gemaakt om als bedrijf zo duurzaam mogelijk te worden: een bedrijf dat in harmonie met omgeving en natuur functioneert, zonder negatieve effecten veroorzaakt door onze mensen, processen of producten.

Een missie die elke dag opnieuw van iedere medewerker de nodige inzet en betrokkenheid vraagt. Een inzet die we echter met plezier leveren, omdat het welzijn van onze gemeenschap onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van elke individu.