odpowiedzialność gospodarcza

Firma modulyss® dąży do bycia zakładem silnym ekonomicznie, zarówno pod względem rozwoju, jak i wypracowanego obrotu i zysku. W sposób zdecydowany wzmacniamy i zabezpieczamy prowadzoną przez nas działalność, aby przede wszystkim nasi interesariusze mieli pewność, że pozycja ekonomiczna naszego zakładu jest solidna i że oferuje on pewną pracę zarówno dla personelu jak i dostawców.
 
Jako firma ukierunkowujemy nasze inwestycje i rozszerzenia z jednej strony na wzmocnienie naszej działalności, a z drugiej strony na bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników. Ponadto taki rozwój przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy u klientów modulyss®, co również nie jest bez znaczenia, zważywszy że przemysł tekstylny nie cieszy się we Flandrii zbyt dobrą opinią.

Dlatego też naszym celem jest zachęcenie inwestorów do powrotu do flamandzkich zakładów tekstylnych, aby w ten sposób pobudzić całą gospodarkę regionu. Dobrze prosperujące firmy zapewniają przecież ekonomiczny postęp i większą pewność pracy, przez co przyciągają nowych i większych inwestorów. Rozkręca się w ten sposób prawdziwa spirala gospodarcza a firma modulyss® z przyjemnością odgrywa w niej pionierską rolę.