odpowiedzialność społeczna

Jako podmiot funkcjonujący w społeczeństwie, każda firma ponosi odpowiedzialność społeczną. Firma modulyss® ma tego świadomość i podejmuje wszelkie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania w celu jak najlepszej realizacji swoich społecznych zobowiązań, zarówno względem jej klientów, pracowników, dostawców itd.
 
Obecnie plan działań w zakresie odpowiedzialności społecznej obejmuje następujące założenia:

  • wzmocnić zaangażowanie zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią;
  • polepszyć warunki pracowników;
  • budować długoterminowe relacje z interesariuszami firmy;
  • wspierać interesariuszy firmy w prowadzeniu działalności odpowiedzialnej społecznie.

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie jest podstawą solidnej przedsiębiorczości, a nie tylko niejasnym założeniem. Naszą misją jest dążenie do tego, aby nasz zakład funkcjonował w sposób przyjazny dla środowiska - chodzi tu nie tylko o działanie w harmonii z naturą, ale i o to, aby nasi pracownicy, procesy i produkty nie powodowały żadnych negatywnych skutków.

Misja ta wymaga, aby każdego dnia wszyscy pracownicy wykazywali się koniecznym zaangażowaniem i wkładem. Jednak z przyjemnością angażujemy się w te działania, ponieważ wiemy, że dobro naszego społeczeństwa jest nierozerwanie związane z dobrem poszczególnych jednostek.